Thursday, July 12, 2007

Hare Rama Hare Krishna - Mahamantra

Chanting the below Maha Mantra is very auspicious:

Hare Krishna Hare Krishna,Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama,Rama Rama Hare Hare

1 comment: