Saturday, February 02, 2008

"Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva"- Lord Ganesh Aarti - Music Video

"Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva - Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva" is a Devotional song of the Hindus sung in the praise of "Lord Ganesha - Son of Lord Shiva"Pray to Lord Ganesha. Lord Ganesha is a Hindu God who removes all obstacles in life.


Below are lyrics of "Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva":

Jai Ganesh, jai Ganesh, jai Ganesh deva
Mata jaki Parvati, pita Mahadeva.
Ek dant dayavant, char bhuja? dhari
Mathe par tilak sohe, muse ki savari
Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva
Ladduan ka bhog lage, sant kare seva.

Jai Ganesh, jai Ganesh, jai Ganesh deva,
Mata jaki Parvati, pita Mahadeva...

Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya
Surya shaam sharan aye, safal kije seva.

1 comment: