Sunday, August 03, 2008

"Mere Mann Ke Mandir Mein Murat Hai Ghanshyam ki" - Music Video

"Mere Mann Ke Mandir Mein Murat Hai Ghanshyam ki" is a beautiful bhajan sung in the praise of Lord Krishna.

Jai Gopala,Jai Krishnmurari,Jai Govind,Jai Gopal,Jai Krishna,Jai Radheshyam,Jai Nandlala.

No comments:

Post a Comment